Szufla standardowa


  • wymiary boczne: wyso­kość — 710mm, sze­ro­kość — 800mm
  • sze­ro­kość szu­fli: 1,4m-2,4m (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • waga: 140kg-225kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • pojem­ność: 0,45–0,77m3
  • lemiesz: 400HB 110x12mm
  • wzmoc­nie­nie: w stan­dar­dzie żebra wzmac­nia­jące powy­żej 1,6m, opcjo­nal­nie wkładka wzmacniająca
  • wzmoc­nie­nie ple­ców pod mocowanie
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: EURO, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3)
MSB140 1,40 140 0,45
MSB150 1,50 155 0,48
MSB160 1,60 170 0,51
MSB180 1,80 185 0,58
MSB200 2,00 195 0,64
MSB220 2,20 210 0,70
MSB240 2,40 225 0,77
Comments are closed.