Zamiatarka


  • wymiary boczne bez moco­wa­nia: wyso­kość — 340mm, sze­ro­kość 670mm
  • wymiar i typ szczo­tek: wyso­kość — 260mm, gru­bość wło­sia — 3mm, szczotka polipropylenowa
  • ilość rzę­dów: 11
  • sze­ro­kość: 1,5m-3,0m (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • waga: 150kg-270kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg)
ZSZC150 1,50 150
ZSZC200 2,00 190
ZSZC250 2,50 230
ZSZC300 3,00 270
Comments are closed.