Szufla otwierana 4w1


  • wymiary boczne: wyso­kość — 940mm, sze­ro­kość — 920mm
  • lemiesz: 400HB 150x20mm
  • wyso­kość otwar­cia: 730mm
  • sze­ro­kość: 1,8m-2,5m (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • waga: 520kg-650kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • pojem­ność: 0,63–0,88m3
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: do łado­wa­czy tele­sko­po­wych, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3) Ilość zębów
XL41B180 1,80 520 0,63 5
XL41B200 2,00 570 0,70 6
XL41B220 2,20 600 0,77 7
XL41B230 2,30 620 0,81 7
XL41B250 2,50 650 0,88 8
Comments are closed.