Szufla ażurowa uniwersalna z wkładką


  • wymiary boczne: wyso­kość — 640mm, sze­ro­kość — 740mm
  • sze­ro­kość szu­fli: 1,2m-2,0m (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • waga: 180kg-240kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • pojem­ność: 0,30–0,50m3
  • lemiesz: 400HB 150x20mm
  • odstępy mię­dzy prę­tami: 50mm
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: do mini-ładowarek, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3)
SPBP120 1,20 180 0,30
SPBP140 1,40 195 0,35
SPBP160 1,60 210 0,40
SPBP180 1,80 225 0,45
SPBP200 2,00 240 0,50
Comments are closed.