Szufla wysokiego rozładunku


  • wymiary boczne: wyso­kość — 770mm, sze­ro­kość — 910/1060mm
  • sze­ro­kość szu­fli: 1,0m-1,8m (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • waga: 325kg-385kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • pojem­ność: 0,40–0,72m3
  • lemiesz: 400HB 110x16mm
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: do mini-ładowarek, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3)
SHTB100 1,00 325 0,40
SHTB120 1,20 340 0,48
SHTB140 1,40 355 0,56
SHTB160 1,60 370 0,64
SHTB180 1,80 385 0,72
Comments are closed.