Widły do palet 2,0 T


  • wymiary boczne (bez wideł): wyso­kość — 410mm, sze­ro­kość — 100mm
  • sze­ro­kość: 1,25m
  • dłu­gość wideł: 1,2m
  • masa: 165 kg
  • udźwig: 2000 kg
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: EURO, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Comments are closed.