Szufla objętościowa


  • wymiary boczne: wyso­kość — 760mm, sze­ro­kość — 940mm
  • sze­ro­kość szu­fli: 1,2m-1,8m (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • waga: 172kg-232kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • pojem­ność: 0,44–0,63m3
  • lemiesz: 400HB 110x12mm
  • wzmoc­nie­nie: w stan­dar­dzie żebra wzmac­nia­jące, opcjo­nal­nie wkładka wzmacniająca
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: do mini-ładowarek, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3)
SVB120 1,20 172 0,44
SVB140 1,40 196 0,51
SVB150 1,50 208 0,55
SVB160 1,60 220 0,59
SVB180 1,80 232 0,63
Comments are closed.