Widły do palet — Teleskop


  • wymiary boczne (bez wideł): wyso­kość — 410(510)mm, sze­ro­kość — 30mm
  • sze­ro­kość: 1,25m
  • dłu­gość wideł: 1,2m
  • masa: od 200 kg to 300 kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • udźwig: 2500 kg, 3000 kg lub 4000 kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: EURO, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Comments are closed.