Widły do palet 2,0 T z dostawką


  • wymiary boczne (bez wideł): wyso­kość — 1180mm, sze­ro­kość — 160mm
  • sze­ro­kość: 1,27m
  • dłu­gość wideł: 1,2m
  • masa: 190 kg
  • udźwig: 2000 kg
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: EURO, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Comments are closed.