Chwytak do drewna — Teleskop


  • wymiary boczne: wyso­kość — 1200mm, sze­ro­kość — 1400mm
  • wyso­kość otwar­cia: 160mm — 1200mm
  • roz­staw wideł: 2000mm
  • masa: 700 kg
  • udźwig: 2500 kg
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: EURO, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Comments are closed.