Chwytak do drewna dwuramienny Maxi


  • wymiary boczne: wyso­kość — 1420mm, sze­ro­kość — 1440mm
  • sze­ro­kość: 1,32m
  • wyso­kość otwar­cia: 285mm — 1200mm
  • roz­staw wideł: 900mm
  • masa: 500 kg
  • udźwig: 2500 kg
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: EURO, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Comments are closed.