Chwytak do drewna jednoramienny


  • wymiary boczne: wyso­kość — 630mm, sze­ro­kość — 600mm
  • wyso­kość otwar­cia: 135mm — 1025mm
  • roz­staw wideł: 700mm
  • masa: 130 kg
  • udźwig: 1000 kg
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: EURO, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Comments are closed.