Widły do bel — Teleskop


  • wymiary boczne: wyso­kość — 1900mm, sze­ro­kość — 1400mm
  • dłu­gość i typ zęba: górny — 600mm, dolny — 1200mm, zęby kute
  • roz­staw zębów dol­nych: 500/800/500mm
  • masa: 175 kg
  • udźwig: 1500 kg
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: EURO, opcjo­nal­nie inny typ mocowania

 

Comments are closed.