Widły do bel + hak Big Bag


  • wymiary boczne: wyso­kość — 1320mm, sze­ro­kość — 1200mm
  • dłu­gość i typ zęba: górny — 500mm, dolny — 1100mm, zęby kute
  • roz­staw zębów: górne — 660mm, dolne — 330mm
  • masa: 150 kg
  • udźwig haka BIG BAG: 1000kg
  • udźwig: 1000 kg
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: EURO, opcjo­nal­nie inny typ mocowania

 

Comments are closed.