Widły do bel 3 zęby


  • wymiary boczne: wyso­kość — 1200mm, sze­ro­kość — 1140mm
  • dłu­gość i typ zęba: górny — 810mm, dolny — 1100mm, zęby kute
  • roz­staw zębów dol­nych: 370mm
  • masa: 120 kg
  • udźwig: 800 kg
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: EURO, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Comments are closed.