Widły do bel 2 zęby


  • wymiary boczne: wyso­kość — 610mm, sze­ro­kość — 1140mm
  • dłu­gość i typ zęba: 1100mm, ząb kuty
  • roz­staw zębów: 750mm
  • masa: 70 kg
  • udźwig: 800 kg
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: EURO, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Comments are closed.