Transporter bel (mechaniczny)


  • wymiary: dłu­gość — 130mm, wyso­kość — 950mm, sze­ro­kość — 1460mm
  • do beli w prze­dziale: 1,2–1,8m
  • zakres pracy: 950mm — 1330mm
  • masa: 120 kg
  • udźwig: 1000 kg
  • ramiona: rura — 90mm, dłu­gość: 1100mm
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: EURO, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Comments are closed.