Szufla z dociskiem


  • wymiary boczne: wyso­kość — 910mm, sze­ro­kość — 1000mm
  • dłu­gość zęba: 820mm
  • lemiesz: 400HB 150x16mm
  • wyso­kość otwar­cia: 1290mm
  • liczba siłow­ni­ków hydrau­licz­nych: 2
  • sze­ro­kość: 1,5m-2,4m (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • waga: 347kg-491kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • pojem­ność: 0,63–1,00m3
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: EURO, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3) Ilość zębów
MBGB150 1,50 347 0,63 5
MBGB160 1,60 363 0,67 5
MBGB180 1,80 395 0,75 6
MBGB200 2,00 427 0,84 6
MBGB220 2,20 459 0,92 7
MBGB240 2,40 491 1,00 7
Comments are closed.