Szuflokrokodyl


  • wymiary boczne: wyso­kość — 820mm, sze­ro­kość — 980mm
  • dłu­gość zęba: 680mm
  • wyso­kość otwar­cia: 1220mm
  • lemiesz: 400HB 16x110mm
  • liczba siłow­ni­ków hydrau­licz­nych: 2
  • sze­ro­kość: 1,5m-2,4m (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • waga: 320kg-480kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • pojem­ność: 0,78–1,25m3(w zależ­no­ści od rodzaju)
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: EURO, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3) Ilość zębów
MBWG150 1,50 320 0,78 7
MBWG160 1,60 335 0,83 8
MBWG180 1,80 390 0,94 8
MBWG200 2,00 420 1,04 9
MBWG220 2,20 450 1,14 10
MBWG240 2,40 480 1,25 11
Comments are closed.