Szufla otwierana 4w1


  • wymiary boczne: wyso­kość — 810mm, sze­ro­kość — 750mm
  • sze­ro­kość szu­fli: 0,9m-1,8m (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • waga: 275kg-390kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • pojem­ność: 0,31–0,52m3
  • lemiesz: 400HB 16x110mm
  • wyso­kość otwar­cia: 850mm
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: do mini-ładowarek, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3) Ilość zębów
S41BL090 0,90 200 0,23 4
S41BL110 1,10 210 0,22 5
S41BL130 1,30 220 0,26 6
S41BL140 1,40 230 0,28 6
S41BL150 1,50 240 0,30 7
S41BL160 1,60 250 0,32 7
S41BL180 1,80 260 0,34 8
Comments are closed.