Szufla otwierana 4w1


  • wymiary boczne: wyso­kość — 830mm, sze­ro­kość — 810mm
  • sze­ro­kość szu­fli: 1,4m-2,4m (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • waga: 330kg-495kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • pojem­ność: 0,40–0,70m3
  • lemiesz: 400HB 16x110mm
  • wyso­kość otwar­cia: 850mm
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: EURO, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3) Ilość zębów
M41B140 1,40 330 0,40 4
M41B150 1,50 345 0,43 5
M41B160 1,60 360 0,46 6
M41B180 1,80 390 0,52 6
M41B200 2,00 420 0,58 7
M41B220 2,20 465 0,64 7
M41B240 2,40 495 0,70 8
Comments are closed.