Transporter bel (hydrauliczny)


  • wymiary: dłu­gość — 1300mm, wyso­kość — 950mm, sze­ro­kość — 1200mm
  • do beli w prze­dziale: 0,8–1,8m
  • zakres pracy: 790mm — 1460mm
  • masa: 190 kg
  • udźwig: 1000 kg
  • ramiona: rura — 90mm, dłu­gość: 1100mm, ząb — 1200mm, kuty
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: EURO, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
  • łatwe w demon­tażu obro­towe osłony zębów
Comments are closed.