Widłokrokodyl


  • wymiary boczne: wyso­kość — 880mm, sze­ro­kość — 1040mm
  • dłu­gość zęba: górny — 680mm, dolny — 810mm
  • wyso­kość otwar­cia: 1280mm
  • liczba siłow­ni­ków hydrau­licz­nych: 2
  • sze­ro­kość: 1,4m-2,4m (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • waga: 255kg-355kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • pojem­ność: 0,77–1,32m3(w zależ­no­ści od rodzaju)
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: EURO, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3) Ilość zębów
MFWG140 1,40 255 0,77 7/8
MFWG150 1,50 265 0,82 7/8
MFWG160 1,60 275 0,88 8/9
MFWG180 1,80 295 0,99 8/9
MFWG200 2,00 315 1,10 9/10
MFWG220 2,20 335 1,21 10/11
MFWG240 2,40 355 1,32 11/12
Comments are closed.