Szufla wysokiego rozładunku


  • wymiary boczne: wyso­kość — 770mm, sze­ro­kość — 920/1060mm
  • sze­ro­kość szu­fli: 1,4m-2,4m (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • waga: 340kg-490kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • pojem­ność: 0,56–0,96m3
  • lemiesz: 400HB 110x16mm
  • opcjo­nal­nie moż­li­wość zamon­to­wa­nia docisku
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: EURO, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3)
MHTB140 1,40 340 0,56
MHTB160 1,60 370 0,64
MHTB180 1,80 400 0,72
MHTB200 2,00 430 0,80
MHTB220 2,20 460 0,88
MHTB240 2,40 490 0,96
Comments are closed.